Året i bilder 2010

KSSS Olympic class regatta 2010

High class international optmist racing and others.

Trosa seglar vackert 2010

Bilder från inseglingen på "Trosa seglar vackert 2010".